AGO / Stavba, reality a konzultace

Opláštění a sádrokartonové desky

Sádrokartonové desky se ke konstrukci připevní pomocí šroubů s maximální roztečí 170 mm. Při opláštění je nutno zachovávat zásadu převazování spár alespoň o jednu vzdálenost mezi profily či latěmi (spáry nesmí tvořit kříž). Následně probíhá tmelení desek.

Sádrokartonové příčky

Z hlediska konstrukce zařazujeme příčky mezi svislé vnitřní nenosné konstrukce. Příčky rozdělují prostor budovy na jednotlivé účelově vymezené místnosti, které chrání toto prostředí před působením nežádoucích vlivů sousedních místností. Vnitřní nenosné stěny mohou plnit nejrůznější funkce:

 • příčka dělící prostor pouze opticky,
 • příčka zvukově izolační,
 • příčka tepelně izolační,
 • příčka protipožární,
 • příčky ostatní (např. instalační, paronepropustné, speciální - chránící před zářením).

U nejběžnějších příček plní více funkcí současně. Z požadovaných funkcí se jedná o zajištění tepelné izolace, zvukové izolace, požární odolnosti. Podle technologie výroby rozlišujeme příčky na montované, zděné a monolitické. Sádrokartonové příčky patří do montované kategorie, která v současné době převládá.

Montované příčky jsou vytvořeny vlastním nosným roštem, který je z oceli či ze dřeva. Prostor uvnitř příčky je vyplněn izolačním materiálem v různých tloušťkách podle výše uvedených požadavků. Příčka je z obou stran opláštěná deskami, které příčku uzavírají. Používají se desky ze sádrokartonu, sádrovláknité desky, cementotřískové desky, dřevotřískové desky a jiné.

Sádrokartonové příčky lze montovat v libovolných tloušťkách i výškách. Do příček lze skrýt téměř veškeré instalace (voda, elektřina, počítačové sítě, odpady), kromě plynových vedení viz. normy ČSN. Povrchová úprava příček vyplývá z přání zákazníka, přičemž paleta řešení je prakticky nevyčerpatelná. Zvukově izolační vlastnosti jsou závislé na množství použitého materiálu. Lze dosáhnout zvukové neprůzvučnosti až 65 dB.

Sádrokartonové podhledy

Podhledové systémy zavěšené na nosné dřevěné nebo kovové konstrukci se používají ke snížení výšky místnosti, nebo k ukrytí stropních instalačních vedení. Sádrokartonové stropy ve spojení s izolací z minerálních vláken vytvoří další dodatečná zlepšení jako jsou úspory nákladů na vytápění, zlepšení zvukové izolace dosavadního hrubého stropu až o 8 dB a zvýšení protipožární ochrany. Do nosné konstrukce lze integrovat systémy pro osvětlení, větrání a klimatizaci.

Pro každý požadavek zadavatele existuje u sádrokartonových podhledů adekvátní systémové řešení. Tato řešení lze samozřejmě navzájem kombinovat.

Protipožární konstrukce

Technickým rozvojem nových technologií, spolu se stále větší koncentrací obytných a pracovních prostor, zvažují se mezní hranice hmotných škod a obětí na životech. Aby se minimalizovaly následky požárů, slouží kromě aktivní protipožární ochrany také pasivní ochrana. Tzn. přijímání takových opatření na stavbách, aby se minimalizovalo nebezpečí vzniku a případného šíření požáru se všemi důsledky. Patří sem i protipožární sádrokartonové a sádrovláknité systémy.

Za požárně dělící konstrukce ohraničující požární úsek považujeme stropy i příčky, které tuto funkci přejímají. Tomuto stupni požární odolnosti odpovídá doba v minutách, pro kterou musí navržená konstrukce zůstat odolná teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení její funkce, tj. ke ztrátě stability, nosnosti, porušení celistvosti, apod.

Protipožární odolnost je schopnost konstrukcí odolávat po určitou dobu účinkům požáru a zamezit jeho rozšíření za konstrukci. Pro sledované mezní stavy konstrukce se užívá těchto označení:

 • R – únosnost a stabilita
 • E – celistvost (kouřotěsnost)
 • I – teplota na neohřívané straně

Označení doby odolnosti číselným údajem v minutách se provádí pomocí této značkové stupnice - např. REI 15: konstrukce je schopna odolávat požáru po dobu 15ti minut.

Akustické sádrokartony

Rozhodující pro správnou volbu děrovaných desek jsou vedle celkového architektonického vzhledu také jejich akustické vlastnosti. Zvuková pohltivost je ovlivňována podílem děrování desek, velikostí a tvarem otvorů, akusticky účinnou textilií (vlies) na rubu desky a výškou svěšení podhledu. Povrch desek je možno natírat bez ovlivnění akustických vlastností. Barvy však nesmí být stříkány, aby nedošlo ke znehodnocení akusticky účinné textilie.

Základní vlivy na zvukovou pohltivost akustických podhledů:

Podíl otvorů
Velký podíl plochy otvorů zlepšuje zvukově pohltivé vlastnosti ve vysokých frekvencích.
Velikost otvorů
Při stejném podílu otvorů má deska s větším množstvím malých otvorů ve vyšších frekvencích lepší pohltivost.
Akusticky účinná textilie (vlies)
Perforované desky jsou z rubové strany opatřeny akusticky účinnou textilií (vlies). Tato úprava zvyšuje zvukově pohltivé vlastnosti materiálu.
Výška svěšení
Akustická účinnost perforovaných podhledů je závislá i na výšce svěšení podhledu. Změnou výšky svěšení lze "ladit" zvukovou pohltivost v různých oblastech frekvencí.
Dodatečná minerální izolace
Dodatečně přidaná vrstva minerální izolace ještě dále zlepšuje pohltivost v nízkých frekvencích. Minerální izolace by měla být vždy předepsána u podhledů s nízkým svěšením.

Kazetové podhledy

Kazetové podhledy jsou montovanou variantou podhledu. Skládají se z nosných profilů a různých typů kazet v normované velikosti, přičemž jedna varianta profilů je vhodná pro různé typy kazet. Největší výhodou těchto podhledů je velmi snadná montáž, časová a technická nenáročnost a snadný přístup pro případné zásahy do již dokončeného podhledu. Lze je též velmi dobře udržovat. Po delší době (5–10 let) dochází k mírnému opotřebení nainstalovaných kazet. U voděodolných panelů je řešení nasnadě (jsou snadno demontovatelné), u ostatních typů lze kazety buďto přetřít malířským nátěrem nebo zakoupit nové.

U rastrů kazetových podhledů lze volit mezi podhledovou konstrukcí a konstrukcí skrytou. Větší volnost výběru poskytují podhledové konstrukce.

Kazety se vyrábí v mnoha materiálových variantách (sádrokarton, minerální kazety, akustické kazety, hliníkové a jiné) a také ve velké šíři povrchových úprav.

Detail provedení hrany zásadně určuje možnost použití desky v tom kterém konstrukčním systému, protože vymezuje okruh konstrukčních dílů, které jsou s deskou slučitelné.

Spolupracujeme se společnostmi:


Schematický postup montáže

Kam dál?

Sádrokarton
 • Fermacell
 • Rigips
 • Knauf

Neváhejte nás kontaktovat

mobil: +420 777 248 444
fax: +420 222 592 965
e-mail: info@ago.cz