AGO / Stavba, reality a konzultace

Konzultace

Ago se zabývá projektovou a inženýrskou činnosti v oblasti pozemního stavitelství od roku 1991.

Prioritou společnosti je realizace staveb mezinárodní kvality a standardu ve všech parametrech.

Obory činnosti:

 • Zpracování studií územních, urbanistických, architektonických a enviromentálních
 • Zabezpečení projektové přípravy stavby pro územní řízení
 • Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební řízení
 • Dopracování projektu pro realizaci
 • Zhotovení počítačových modelů včetně vizualizace, animací a fotomontáží
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • Výkony autorského či stavebně-technického dozoru
 • Projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány pro vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení
 • Zajištění průzkumných prací
 • Práce po dokončení stavby
 • Zpracování dokumentace stávajícího stavu objektů, včetně zajištění přesného geodetického zaměření
 • Konzultace v oboru pozemního stavitelství

Kam dál?

„Stavění dnes vyžaduje značnou námahu a nasazení k překonání problémů s úřady a subdodavateli. Přenechejte nám tyto starosti a ulehčete si život tím, že stavbu svěříte zkušenému a profesionálnímu týmu.“

Neváhejte nás kontaktovat

mobil: +420 777 248 444
fax: +420 222 592 965
e-mail: info@ago.cz